<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656252674645825&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Näin teet onnistuneen osakepohjaisen joukkorahoituskampanjan

Hyvä joukkorahoituskampanja vaatii suunnittelua

Mielessäsi on siis loistava idea, jonka haluat saada maailman tietoisuuteen ja samalla yrityksesi kasvu-uralle. Hienoa, olet löytänyt joukkorahoituksen, uuden mullistavan tavan rahoittaa yrityksen kasvua ja tuotekehitystä. Tämä osoittaa sen, että seuraat aikaasi ja verkostoituneen maailman tarjoamia mahdollisuuksia. Se on jo hyvä perusta ottaessasi seuraavat askeleet onnistuneen joukkorahoituskampanjan luomiseksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka joukkorahoitus voi tarjota mahdollisuudet huikeaan menestykseen vaatii onnistuminen myös yrittäjältä työtä ja sitoutumista hankkeeseen.

 

Millaisille yrityksille joukkorahoitus sopii?

Joukkorahoitus voi sopia erityyppisiin tilanteisiin yrityksen elinkaaren vaiheissa. Seuraavassa on avattu erityisesti voimakkaaseen kasvuun keskittyvän alkuvaiheen yrityksen joukkorahoituskierroksen vaiheita. Oikeaoppisesti suunniteltu, kampanjoitu ja toteutettu kierros lisää onnistumismahdollisuutta moninkertaisesti.

Oikeaoppisesti suunniteltu, kampanjoitu ja toteutettu kierros lisää onnistumismahdollisuutta moninkertaisesti

Parhaiten joukkorahoitus sopii yrityksille, jotka hakevat merkittävää kasvua liiketoimintaansa. Lisäksi se sopii erityisesti yrityksille, jotka luovat liiketoiminnan kasvun ohella positiivista vaikutusta yhteiskuntaan ja ympäristöön. Yleisesti hyväksi koettu hanke saa helpommin positiivisen kierteen aikaiseksi, massat liikkeelle ja sitä kautta uusia sijoittajia mukaan. Mitä helpommin yrityksen toimintamalli ja liikeidea on kiteytettävissä, sitä helpompi sijoittajien on siihen tarttua.

Suurelle yleisölle tarkoitettujen kampanjoiden lisäksi onnistunut joukkorahoituskampanja voi olla myös tietylle ammatilliselle kohderyhmälle tai tietylle intohimoiselle harrastajajoukolle suunnattu. Kun potentiaalinen intressiryhmä on etukäteen kartoitettu ja selvä, on joukkorahoituskampanjasta viestiminen tehokasta ja tuottavaa.

Erityisesti jos yrityksen liikeidea tai tuote on hyvin erikoistunut ja hankalasti kommunikoitavissa kannattaa ensisijaisesti pyrkiä hakemaan sijoittajia omasta sidosryhmästä, ammattipiiristä ja ammattimaisesti sijoitustoimintaan suhtautuvista eli tahoista, jotka ymmärtävät tuotteesi/palvelusi erinomaisuuden ja kilpailuedun. Myös tällöin joukkorahoitusalusta on hyvä paikka hallita sijoitusprosessia.

Menestyksekkään kierroksen onnistuminen lisääntyy, kun yrityksen perustajilla ja avainhenkilöillä on osoittaa aikaisempaa vahvaa osaamista toimialaltaan. Onnistumisen mahdollisuutta lisää myös se, mitä pidemmälle yritys ja tuotekehitys on ehtinyt. Erityisesti mitä kokemattomampi yrittäjä on, sitä pitemmällä tuotteen/palvelun sekä liiketoiminnan tulisi olla.

Lähtökohtaisesti yhden henkilön ja pelkän idean pohjalta, olkoon se kuinka hyvä tahansa, ei ole hedelmällistä lähteä toteuttamaan osakepohjaista joukkorahoitushanketta. Mukaan kannattaa hankkia vähintään hyvä ja uskottava tiimi sekä tehdä riittävän tarkat suunnitelmat ja laskelmat. Maailma on täynnä hyviä ideoita, mutta huomattavasti vähemmän kyvykkyyttä jalostaa ne toimiviksi tuotteiksi ja palveluiksi. Loppujen lopuksi ainoa asia, joka merkitsee on toimiva ja asiakkaita kiinnostava sekä arvoa tuottava toteutus.

Usein keskeinen tiimi kannattaa rakentaa ja sitouttaa vähintään kolmen kivijalan päälle, etenkin teknologia ja tuotekehityspohjaisissa hankkeissa. Eri osa-alueet voivat olla yhden tai useamman henkilön vastuulla:

1. yrityksen johto/liiketoiminnan kehitys/asiakashankinta

2. teknologia

3. design/käytettävyys

 

Missä vaiheessa?

Kaiken ei tarvitse olla valmista, sillä kasvuyrityshän ei ole koskaan varsinaisesti ”valmis”. Yritys on kuitenkin paljon uskottavampi ja viestintä tehokkaampaa, kun tuote/palvelu on vähintään testi- tai betavaiheessa sekä testattu asiakkailla. Muista, että mahdolliset epäonnistuneet prototyypit eivät ole heikkous vaan enemmänkin vahvuus ja osoitus siitä, että asiaan on oikeasti paneuduttu ja käyttäjien sekä asiakkaiden tarpeet on tulleet huomioiduksi. Epäonnistumisistakin kannattaa tietyissä tapauksissa viestiä, sillä se osoittaa myös määrätietoisuutta.

Parhaiten osakepohjainen joukkorahoitus kuitenkin sopii erityisesti yrityksille, joilla on jo tuote/palvelu olemassa. Tuote/palvelu on testattu ja sillä on oma pieni tai suurempi sitoutunut käyttäjäjoukkonsa. Yritys on valmis skaalaamaan liiketoimintaansa ja lisäämään käyttäjämääriä. Tässä vaiheessa yritys on sijoittajien silmissä uskottava ja erityisen kiinnostava kasvupotentiaalinsa vuoksi. Lisäksi olemassa olevaa käyttäjäjoukkoa voidaan hyödyntää rahoituskierroksen tiedottamisessa ja suosittelussa. Kaverin tai tutun suosittelu on parasta markkinointia.

Usein on tilanne, että tuote/palvelu saadaan valmiiksi tai pitkälle omin ja lähipiirin voimin. Varsinainen haaste tulee silloin, kun käyttäjämääriä pitäisi lisätä tai tuote pitäisi saada markkinoille. Markkinointi on usein kallista ellei onnistu luomaan tuotteelleen riittävää hypeä puskaradion avulla. Puskaradio voi toimia, mutta tänä päivänä pelkästään siihen luottaminen se on entistäkin vaikeampaa.

Joskus voi olla viisasta pyrkiä rahoittamaan tuotekehityksen alkuvaiheita oman sekä mahdollisesti ulkopuolisenkin rahan avulla ja hakea joukkorahoituksesta voimaa juuri skaalautumiseen. Joukkorahoitus ja enkelisijoitukset voivat toimia myös rinnakkain. Joukkorahoituksen hyödyntämisessä vaihtoehtoja on monia.

Muista, että onnistuneen rahoituskierroksen järjestäminen ei tapahdu automaattisesti vaikka joskus se voi mediassa siltä näyttääkin. Onnistunut kierros vaatii työtä, aktiivisuutta ja sitoutumista ennen kierroksen järjestämistä, kierroksen aikana ja myös sen jälkeen. Hyvin tehty työ kuitenkin palkitsee vaivannäön ja vie kohti unelmasi toteutumista.

Neuvoja on paljon, mutta ne ovat kaikki kultaa

 

Askeleet unelman varmistamiseksi

Seuraavaksi kerromme konkreettisia vinkkejä, jotka auttavat joukkorahoituskierrostasi menestymään. Lista on pitkä, mutta kaikki kohdat ovat arvokkaita.

 

Ennen rahoituskierrosta

 1. Keskity
  Rahoituskierroksen järjestämisen ja siitä viestimisen kierroksen aikana tulisi olla yrityksen ykkösprioriteetti - ei vain muun toiminnan ohessa kulkeva hanke. Muista, että joukkorahoituskierros on samalla yrityksesi sekä tuotteesi/palvelusi markkinointikampanja ja päinvastoin.
   
 2. Verkoston rakennus
  Rakenna verkostoa niin reaalimaailmassa kuin sosiaalisessa mediassa. Jos et vielä ole mukana sosiaalisen median palveluissa niin ala välittömästi rakentamaan tunnettuutta sekä hankkimaan seuraajia sopivaksi katsomissasi sosiaalisen median palveluissa esimerkiksi Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Tumbler ja WordPress.
   
 3. Yrittäjät
  Yrittäjillä ja tiimillä tulee olla vahva ja hyvin perusteellisesti luotu LinkedIn-profiili, jossa näkyy aikaisempi toiminta sekä suosittelijoita. Avainhenkilöt tulee esitellä myös varsinaisella pitch-sivulla, jolla myyt itsesi ja tarinasi sijoittajille. Läpinäkyvyys ja uskottavuus ovat tärkeitä tekijöitä osakepohjaisessa joukkorahoituskampanjassa.
   
 4. Tarina ja visio
  Kirjoita auki viimeistään tässä vaiheessa yrityksen tarina kiinnostavasti ja mukaansa tempaavasti. Kerro myös vetäjien motiiveista, kokemuksesta sekä tavoitteista. Tarinan tulee perustua tosiasioihin.

  Jokaisella yrityksellä tulisi olla auki kirjoitettuna visio, missio ja arvot. Nämä auttavat myös yritystä itseään hahmottamaan ja strukturoimaan sekä suuntaamaan toimintaa. Muista, että kasvuyrityksessä suunnitelmat eivät ole kiveen hakattuja, mutta suunta ja toiminnan raamit on silti syytä olla määriteltynä jo alkuvaiheessa. Kasvuyrityksessä näitä voi tarkentaa matkan edetessä.

  Visio kertoo potentiaalisille sijoittajille ja yrityksessä sisäisesti siitä mihin yritys pitkällä tähtäimellä pyrkii. “Visio on jotakin, jonka yksilö haluaa saavuttaa ja joka innostaa häntä. Useimmille ihmisille se on pohjimmiltaan pyrkimys luoda jotakin taloudellista voittoa suurempaa ja merkityksellisempää.”  

  Missio kertoo yrityksen toiminta-ajatuksen ja sen miksi se on olemassa. Arvot yleensä 3-5 kappaletta määrittelevät sen, mikä on yritykselle tärkeintä ja mitä se tekemisessään pitää arvokkaimpana.
   
 5. Kiteytä
  Pyri avaamaan yhdessä kappaleessa yrityksesi tarjoaman tuotteen tai palvelun toimintaidea ja lisäarvo markkinoilla. On tärkeää, että pitch-sivulla kävijä ymmärtää jo heti ensimmäisistä sekunneista mistä tuotteessa/palvelussa on kyse.
   
 6. Valuaatio ja perustiedot
  Hio yrityksen valuaatio ja kierroksen tavoite realistiseksi sekä tee laskelmat yrityksen tuotto-odotuksista. Myös markkinakatsaus on syytä tehdä kuten myös selvitys siitä mihin saatua rahoitusta tullaan käyttämään.
   
 7. Design ja käytettävyys
  Huolehdi, että tuotteesi/palvelusi design kerää positiivista huomiota ja että käytettävyys on kunnossa.
   
 8. Kierroksen markkinointi ja myyntistrategia
  Tee myynti- ja markkinointistrategia siitä kuinka ja missä lähestyt mahdollisia sijoittajia. Tee myös suunnitelma miten käytät hyödyksesi omaa mediatilaasi (kotisivut, uutiskirjeet, tapahtumat jne.), miten hyödynnät lehdistöä (uutiset, lehdistötiedotteet jne.) ja missä sekä miten näyt mahdollisesti maksetuissa medioissa (hakusanamainonta, Googlen mainosverkosto, Facebook, LinkedIn ja mainonta tarkasti valituissa medioissa).

  Niin kauan kuin olet rehellinen ja läpinäkyvä toiminnassasi on kaikki keinot on sallittu, joten käytä luovuutta tai ulkopuolista apua. Mieti mahdollisuuksiasi saada viestisi leviämään viraalisti, mutta älä jätä kaikkea yhden kortin varaan.
   
 9. Markkinointimateriaalit
  Luo tuotteen/palvelun kilpailuetua, poikkeuksellisia ja vahvoja ominaisuuksia korostavaa materiaalia. Mitä laadukkaampaa ja havainnollistavampaa materiaalia on tuotteesta/palvelusta tarjota sitä uskottavampi ja helpommin lähestyttävä yrityksesi on. Markkinointimateriaaleilla voidaan paikata ja demonstroida tuote/palvelukehityksessä vielä olevia aukkoja, mutta älä missään tapauksessa valehtele tai liioittele realistisesti toteutettavissa olevia toimintoja. Tulevaisuuden skenaarioita on toki ehdottomasti hyvä luoda ja esitellä.

  Yrityksellä tulee olla verkkopalvelu, jossa palvelu/tuotteet esitellään avainviestien kera. Mitä paremmin tehty esittely omilla verkkosivuilla on, sitä paremmat mahdollisuudet kierroksen on onnistua. Muista kuitenkin tuoda kaikki tärkeät elementit myös pitch-sivuille, sillä kaikilla potentiaalisilla sijoittajilla ei ole aikaa tai mahdollisuutta tutustua verkkosivuihisi.

  Mahdollisiin tuotekuviin kannattaa panostaa erityisesti, sillä niitä tarvitaan mm. kierroksesi pitch-sivulla. Pari hyvää kuvaa on parempi kuin kymmenen huonoa. Myös mahdollisen infografiikan käyttöön tuotteen/palvelun etujen tai prosessin havainnollistajana kannattaa kiinnittää huomiota. Infografiikalla pystyt esittämään paljon asiaa pienessä tilassa ja kiinnostavassa muodossa. Se on myös helposti jaettavissa.
   
 10. Mediahuomio ja käyttäjäpalaute
  Hyödynnä pitchin ja sosiaalisen verkoston luonnissa jo mahdollisesti saamaasi mediahuomiota ja kirjoittelua lehdissä. Käytä myös lainauksia positiivisista käyttäjäpalautteista pitchissäsi.
   
 11. Luo video 
  Video, video, video. Tänä päivänä joukkorahoitusta tuotteelle/palvelulleen hakeva yritys ilman videota on kuin kastroitu härkä. Video on ensimmäinen asia, jonka kävijä kohtaa pitch-sivullasi. Sillä herätät tai tapat potentiaalisen sijoittajan kiinnostuksen. Hankkeet, joilla on video menestyvät keskimäärin noin kaksi kertaa todennäköisemmin ja keräävät jopa kaksi kertaa enemmän rahaa joukkorahoituskampanjoissa.

  Videolla pystyt kertomaan muutamassa minuutissa kaiken oleellisen tuotteestasi/palvelustasi ja teet sen paremmin kuin millään muulla keinoin. Lisäksi video on helppo jakaa sosiaalisen median palveluissa.

  Etenkin jos tuote/palvelu on suunnittelija tai yrittäjävetoinen tai yrityksen matka on vasta alkuvaiheessa kannattaa itse yrittäjäpersoonaa ja hänen motiiveitaan sekä tarinaa tuoda videolla esille. Lisäksi videolla tulee luonnollisesti esitellä tuote/palvelu sekä samalla tuoda kampanjaan osallistumisen etuja katsojille.

  Pyri saamaan sijoittajat ja katsojat innostumaan ja sitoutumaan hankkeeseesi ja kannusta tekemään sijoitus. Videon teossa ja käsikirjoittamisessa olisi hyvä käyttää mahdollisuuksien mukaan ammattilaisia, jotta säilyy kuva ammattimaisesta ja uskottavasta kasvuyrittäjyydestä. Videon suositeltava pituus on 2-3 minuuttia.

  Videon suunnittelussa ja toteutuksessa voi myös käyttää luovuutta hyväkseen. Tylsältäkin kuulostavan asian voi saada tuntumaan häikäisevältä ja kerätä siten kiinnostusta, kuten Virgin Atlantic -esimerkki osoittaa.

  Videon toteutuksen ei kuitenkaan aina tarvitse olla kallista. Oikein suunnittelemalla voit mahdollisesti hyödyntää joukkorahoituskampanjaa varten tuotettua materiaalia myös myöhemminkin.
   
 12. Pohjarahoitus
  Mitä enemmän sijoituspääoma on kampanjan alussa saatu kerättyä jo mukaan, sitä varmemmin rahoituskierroksesi tulee päättymään onnistuneesti. Muista rahoituksen haussa 30% sääntö. Onnistumisprosenttisi moninkertaistuu kun rahoitusta on kerätty n. 30% jo kierroksen käynnistyessä. Tällaisissa tapauksissa on raportoitu jopa 90% onnistumistodennäköisyyksiä.

  Suositut kampanjat saavat lisää kiinnostusta ja huomiota jolloin positiivinen kierre on valmis. On luonnollista, että etenkin ei täysin ammattimaisesti toimivat sijoittajat haluavat olla mukana muidenkin jo hyväksi toteamissa hankkeissa. Pyri siis löytämään lähipiiristäsi ja sidosryhmistäsi pohjasijoituksia jo etukäteen tukemaan voittoisaa joukkorahoituskampanjaa.
   
 13. Tarjoukset ja avainasiakasohjelmat
  Mieti voitko tarjota sijoittajillesi jotain ylimääräistä pelkän osakesijoittamisen tueksi. Voitko esimerkiksi tarjota alennuksia tuotteistasi/palveluistasi tai voitko järjestää heille erillisiä tapahtumia.

  Ihmisillä on usein luonnollinen taipumus pyrkiä kuulumaan erityisiin etuoikeutettuihin joukkoihin tai olla mukana tiettyyn asiaan vihkiytyneissä ryhmissä. Etenkin normaaleja sijoittajia ja suurempia kansanosia tavoittelevissa joukkorahoituskampanjoissa tämä voi olla tärkeä viimeinen motivaatio osallistua sijoittamiseen. Toisaalta hieman ammattimaisemminkin sijoitustoimintaan osallistuvat tahot ovat lopulta vain ihmisiä ja edellä mainitut asiat voivat omalta osaltaan motivoida heitäkin.
   
 14. Kysy ja testaa pitchiäsi 
  Kysy Invesdorin asiantuntijoilta sekä ulkopuolisilta liiketoimintaasi tuntemattomilta mielipidettä pitchistäsi. Testaa, että yrityksesi, tuotteesi/palvelusi ja tavoitteesi avautuvat jo ensi silmäyksellä myös tavallisille ihmisille.

 

Tähän päättyy joukkorahoituskampanjaa edeltävien vinkkiemme lista. Seuraavaksi listaamme ohjeita joita seurata, kun joukkorahoituskampanjasi on täydessä vauhdissa.

Seuraa analytiikkaa joukkorahoituskampanjasi julkisen vaiheen aikana

 

Rahoituskierroksen aikana

 1. Ole aktiivinen
  Seuraa kierroksen etenemistä ja vastaa aktiivisesti sinulle esitettyihin kysymyksiin Investor-foorumin kautta. Päivitä tai lisää tarvittaessa tietoja.
   
 2. Jaa, jaa, jaa niinkuin huomista ei olisi!  
  Jaa tietoa rahoituskierroksesta ja sen etenemisestä eri sosiaalisen median kanavissa, uutiskirjeissäsi, kotisivuillasi ja kaikkialla missä ikinä oletkin. Laita sivuillesi ja omistamiisi medioihin ilmainen banneri, joka näyttää kierroksesi etenemisen.

  Muista raportoida kierroksen etenemisen merkkipaaluista (esim. saavutetut neljännestavoitteet, tunnetut sijoittajat jne.). Jaa tietoa jos yritys on solminut merkittäviä sopimuksia tai saanut erilaisia tavoitteita täyteen (myynti, palkatut työntekijät, rekisteröityneet, tykkäykset jne.).
   
 3. Blogit ja foorumit
  Pidä omaa blogia ja kirjoita omasta prosessistasi sekä ajankohtaisista ilmiöistä. Kommentoi muiden blogeja ja ole aktiivinen eri keskustelufoorumeilla. Huomioi etenkin alaan liittyvät foorumit.
   
 4. Seuraa markkinointitoimenpiteiden vaikutuksia
  Seuraa valittujen markkinointitoimenpiteiden sekä Google AdWordsien tehokkuutta eri medioissa ja kanavissa. Laita lisää paukkuja hyviksi todettuihin toimenpiteisiin. Tee muutoksia lennossa mediavalintoihin tai viestiisi jos toimenpiteet eivät tehoa.
   
 5. Lehdistö
  Toimita lehdistötiedotteita tarpeen mukaan ja pyri saamaan mediaa ja lehtiä tekemään juttuja yrityksestäsi, jossa samalla mainitaan meneillään oleva rahoituskierros. Sijoittamisesta kertova lehdistö on hyvä, mutta myös etenkin alakohtaista lehdistöä kannattaa käyttää hyväkseen.

  Sähköiset julkaisut toimivat hyvin, koska niihin voi liittää tarvittaessa muutakin aineistoa kuten videota ja linkittää suoraan pitch-sivulle. Niitä on myös helppo jakaa omissa verkostoissa. Lehdistönäkyvyys on parasta näkyvyyttä kasvuyrittäjälle, koska se on riippumattoman osapuolen tuottamaa.
   
 6. Ole hereillä ja valmiina!
  Jos/kun kierroksen aikana tapahtuu tuotteesi/palvelusi toimintaympäristöön liittyviä mediailmiöitä tai uutisia ole hereillä ja reagoi niihin välittömästi - ole rohkea! Jokin yllättävä uutinen tai ilmiö voi kiidättää kierroksesi huimaan menestykseen oikein hyödynnettynä.

  Kommentoi ja/tai luo markkinointiviesti oman tuotteen/palvelun eduksesi esim. blogissasi, sosiaalisessa mediassa, mainoksen muodossa, videovastineena, parodiana tai tapahtumana. Myös negatiiviset uutiset voi kääntää voitoksi. Muista myös, että olemalla luova ei median sen hetkisen puheenaiheen edes tarvitse liittyä omaan toimintaasi, mutta voit silti hyödyntää julkisuutta.
   
 7. Kontaktoi sijoittajia ja näy
  Kerro sidosryhmällesi ja myyntitilaisuuksissasi meneillään olevasta rahoituskerroksesta. Järjestä kiinnostuneille tilaisuuksia, joissa esittelet hanketta ja vastaat kysymyksiin. Kaikissa markkinointi ja myyntimateriaaleissasi tulisi näkyä meneillään oleva joukkorahoituskierros ja kannustus toimintaan.

 

Edellisissä osioissa olemme kertoneet paljon ohjeita menestyvän joukkorahoituskierroksen järjestämiseen. Joukkorahoitusprosessi ei kuitenkaan vielä pääty rahoituskierroksen sulkeutumiseen, sillä jälkihoito on joukkorahoituksessa hyvin tärkeää.

 

Rahoituskierroksen jälkeen

 1. Tee mitä olet luvannut
  Säilytä sijoittajien ja asiakkaidesi luottamus tekemällä vähintään se minkä rahoituskierroksen aikana olet luvannut. Kasvuyrityksessä voi olla toisinaan tarvetta muuttaa suunnitelmia, mutta muista viestiä suurista muutoksista avoimesti sijoittajille, jotta luottamus säilyy ja katu-uskottavuus säilyy sekä mahdollinen lisärahoituksen hankkiminen on mahdollista.
   
 2. Pidä yhteyttä sijoittajiin 
  Pidä säännöllisesti yhteyttä sijoittajiin ja raportoi liiketoiminnan kehityksestä puolen vuoden välein.
   
 3. Kasvata myyntiä ja verkostoasi
  Hyödynnä sijoittajien osaamista sekä kontakteja oman liiketoimintasi kehittämisessä. Käytä sijoittajia verkostosi kasvattamiseen sekä aktiivisina suosittelijoina. Muista, että kaikilla on motiivi ja halu saada yritys kasvamaan ja onnistumaan.
   
 4. Testaa ideoitasi sekä tuotetta/palvelua 
  Käytä sijoittajia tuotteesi-/palvelusi testaajina. Muista kuitenkin, että mikä on oikea kohderyhmäsi ja suhteuta palaute sen mukaan. Joukkorahoituksessa tarkoitus ei ole, että sijoittajat ohjaavat toimintaasi vaan, että säilytät itse ohjakset kaikissa tilanteissa.

 

Joukkorahoitusprosessin luomisessa pääsee pitkälle omin voimin ja verkosta löytyy paljon työkaluja erilaisten työvaiheiden tekoon ja suunnitteluun. Onnistuneen kampanjan luomisessa kannattaa tehdä läksynsä ja hyödyntää ammattilaisten apua!

 

Kiinnostaako rahoituksen hakeminen? Ota meihin yhteyttä ➤

 

Vieraskirjoittaja

Miikka Poutiainen on yksi Invesdorin perustajista. Hän auttaa kasvuyrityksiä kehittämään markkinointiviestintää sekä digitaalisia palveluita omistamassaan suunnittelutoimistossa PinkAgencyssä. Miikka Poutiainen on työskennellyt digitaalisen markkinointiviestinnän, brändäyksen sekä digitaalisten palveluiden suunnittelijana ja asiantuntijana yli 15 vuotta. Hän on toiminut useissa helsinkiläisissä digi- ja ICT-yrityksissä asiakkainaan tunnettuja suomalaisia brändejä ja suuryrityksiä.

Tagged: Tips & Tricks

Admin

Written by Admin