<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656252674645825&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mikä on likvidaatiopreferenssi? Näin toimii alkuvaiheen sijoittajan vakuutus

shutterstock_1150402685

Likvidaatiopreferenssi on yksi kryptisemmistä käsitteistä, joihin aikaisen vaiheen sijoittaja voi törmätä. Se on kuitenkin tavallinen pääomasijoittajien käyttämä riskienhallinnan työkalu. Yleisesti ottaen likvidaatiopreferenssi tekee sijoituskohteesta houkuttelevamman.

Mikä on likvidaatiopreferenssi?

Likvidaatiopreferenssi edustaa sijoittajan oikeutta saada rahansa takaisin ennen tavallisten kantaosakkeiden omistajia. Jos yritys likvidoidaan – esimerkiksi kun yritys myydään tai sen toiminta lopetetaan – likvidaatiopreferenssin omistavat sijoittajat ovat osakkeenomistajista ensimmäisiä, joille maksetaan.

Kullekin likvidaatiopreferenssin omaavalle sijoittajalle maksettava summa ilmaistaan tavallisesti alkuperäisen sijoituksen kertoimena. Esimerkiksi InsightsAtlaksen rahoituskierroksella likvidaatiopreferenssi on ilmaistu muodossa ”1x”, eli yksi kertaa alkuperäinen sijoitus.

 

Miksi likvidaatiopreferenssejä käytetään?

Likvidaatiopreferenssejä käytetään yritysten alkuvaiheen rahoituskierroksissa suojaamaan sijoittajia valuaatioriskiltä. Alkuvaiheen yritysten menestymisen ennustaminen on vaikeaa, joten niiden valuaatiot voivat heilua. Tulevaisuudessa tehtävä irtautuminen saatetaan joutua tekemään matalammalla valuaatiolla, jos yritys ei yllä tavoitteisiinsa. Likvidaatiopreferenssi takaa sijoittajalle jonkin verran rahaa, vaikka yritys likvidoitaisiin odotettua matalammalla valuaatiolla.

 

Esimerkki likvidaatiopreferenssistä

Otetaan esimerkki 1x likvidaatiopreferenssistä. Sanotaan, että sijoitat rahoituskierroksessa, jossa on tarjolla 1x likvidaatiopreferenssillä varustettuja, etuoikeutettuja osakkeita. Oletetaan myös, että yritys epäonnistuu tavoitteidensa saavuttamisessa ja se myydään strategiselle sijoittajalle matalammalla valuaatiolla, kuin jolla itse sijoitit. Tällöin likvidaatiopreferenssistä olisi sinulle hyötyä. Sinulle ja muille kanssasi sijoittaneille maksettaisiin ensin, kunnes olisitte saaneet alkuperäisen sijoituksenne takaisin (eli teille maksettaisiin 1x alkuperäinen sijoituksenne).

Huomaa, että likvidaatiopreferenssi takaa sinun saavan tietyn verran rahaa riippumatta siitä, millä hinnalla yritys myydään. Vaikka yritys epäonnistui ja sijoittajat sekä ehkä jopa perustajat joutuivat kirjaamaan tappioita, sinä sait silti rahasi takaisin.

Positiivisemmassa skenaariossa, jossa yritys myydään korkeammalla valuaatiolla ja omistamasi likvidaatiopreferenssi on ns. ”suora” likvidaatiopreferenssi (eng. non-participating liquidation preference; tavallisin likvidaatiopreferenssityyppi, joka on käytössä myös InsightsAtlaksen rahoituskierroksessa), kaikkia osakkeenomistajia kohdeltaisiin tasavertaisesti ja heille maksettaisiin suhteessa kunkin osakeomistukseen.

Positiivisessa skenaariossa likvidaatiopreferenssillä ei siis ole merkitystä. Negatiivisessa skenaariossa se kuitenkin suojaa sinua tappioilta. Voit ajatella sitä kohdeyrityksen tarjoamana vakuutuksena.

 

Huomionarvoisia yksityiskohtia

  • Likvidaatiopreferenssit eivät päde listautumisen kautta tehtävissä irtautumisissa. Kun yritys listautuu, kaikki sen osakkeet tavallisesti muunnetaan samaksi julkisen kaupankäynnin kohteena olevaksi osakesarjaksi.
  • Jos sijoittajalla on esimerkiksi 2x likvidaatiopreferenssi, tarkoittaa se hänelle 100% taattua tuottoa irtautumisvaluaatiosta huolimatta. Yleisin likvidaatiopreferenssi on 1x, koska sen tarkoituksena on suojata alkuvaiheen sijoittajia riskiltä, ei taata voittoja.
  • Etuoikeutetut osakkeet ovat yhä osakkeita, ja yrityksen lopettaessa toimintansa täytyy velat tavallisesti maksaa ennen osakepääoman nostamista ulos. Jos sinulla on siis etuoikeutettuja osakkeita purettavassa yhtiössä, yhtiön velat maksetaan ensin. Jos jaettavaa omaisuutta on jäljellä velkojenmaksun jälkeen, silloin tulee sinun vuorosi.
  • Likvidaatiopreferenssejä sovelletaan tavallisesti käänteisessä aikajärjestyksessä. Uudemmissa rahoituskierroksissa liikkeeseenlasketut etuoikeutetut osakkeet saavat siis käytännössä vanhempia etuoikeutettuja osakkeita parempaa kohtelua.
  • Rahoitusta hakevien yritysten ei tarvitse tarjota sijoittajilleen likvidaatiopreferenssejä. Se on yrityksen päätös.
 

Tagged: Invesdor Insider, Investment-based crowdfunding, insightsatlas

Mikko Savolainen

Written by Mikko Savolainen

Head of marketing at Invesdor