<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656252674645825&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä etenemismittari näyttää?

Screen Shot 2018-08-27 at 13.05.02-1

Rahoituskierroksen pitchissä näytettävästä etenemismittarista pystyt seuraamaan kuinka paljon kierrokseen on sijoitettu varoja. Hämmennyksen välttämiseksi, olemme keränneet tärkeimmät huomiot etenemismittarista tähän blogijulkaisuun. 


Etenemismittari näyttää, paljonko kierrokseen on sijoitettu varoja. Mittari reagoi reaaliajassa sijoituksiin, tosin suurten laskujen osalta voi esiintyä Invesdorin sisäisistä kontrolleista johtuen viivettä.

Kaikkien mittariin sisältyvien sijoitusten osalta on saatu sitova sijoitussitoumus. Kaikkia sijoituksia ei kuitenkaan välttämättä ole vielä maksettu. Onkin mahdollista, että sijoittajan maksuvelvollisuudesta huolimatta jokin sijoitus jää maksamattomana toteuttamatta.

Lain mukaan Invesdorin on tunnettava sijoittaja-asiakkaansa. Mittariin voi kuitenkin sisältyä myös sellaisia sijoituksia, joiden sijoittaja ei vielä ole toimittanut kaikkia tunnistamisen edellyttämiä tietoja. Onkin mahdollista, että joltain osin tietoja ei saada ajallaan, eikä tiettyä sijoitusta siksi voida toteuttaa.

Mittariin saattaa myös poikkeuksellisesti sisältyä sellaisia sijoituksia, jotka on tehty ja maksettu suoraan kohdeyhtiöön, Invesdorin ulkopuolella. On huomattava, että tällaisten sijoitusten osalta varat voivat olla jo yhtiön käytössä. Edellytyksenä tällaisen merkinnän lisäämiseksi mittariin on, että se on tehty osana samaa antia ja vastaavin ehdoin. Invesdor tarkastaa aina tällaiset sitoumukset ja maksut. Poikkeukselliset sijoitukset kuvaillaan aina erikseen pitchissä, annin ehtoja käsittelevässä kappaleessa.

Tagged: invesdor

Sonja Lassila

Written by Sonja Lassila

Legal & compliance