<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656252674645825&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Monta pientä saa aikaan enemmän kuin yksi suuri

Solwers_870_5805

Miten pienen yrityksen työntekijät voivat säilyttää intohimonsa tekemiseen, kun oma yritys myydään suuremmalle yhtiölle? Rakennusalan suunnittelu- ja asiantuntijayritys Solwers perustettiin tämän ongelman ratkaisemiseksi. Aivan liian usein on nähty, miten moni erinomaista työtä ja tulosta rakennusalalla tehnyt yritys on menettänyt tekemisen meiningin tultuaan sulautetuksi osaksi suurempaa konsernia.


Kun aiemmin asiat on pystynyt tekemään joustavasti pienellä porukalla, tämä tehokkuus hupenee koneistoa pyörittävän byrokratian rattaisiin, ja mahdollisuus toteuttaa ideoita omalla tavalla katoaa. Siksi ei olekaan ihme, että moni yrittäjä jättää yrityksensä myynnin jälkeen, kun kauppaehdot sen sallivat.

Harvoin yrityskaupoissa käy niin onnellisesti, että ostetun yrityksen liikevaihto siirtyisi täysimääräisenä kasvattamaan ostajafirman liikevaihtoa. Tällaisessa kaupassa ostajayrityksen on korvattava vähentyvä liikevaihto uudella, minkä seurauksena on usein notkahdus ostetun yrityksen liikevaihdossa ja tuloksessa.

Solwersin kohdalla päätimme tehdä asiat toisin. Johtavana ajatuksena oli kehittää rakennusalalle uudenlainen toimintamalli, joka olisi houkutteleva sekä mukaan tuleville yrityksille että asiakkaille. Uskomme, että tämä onnistuu, kun Solwers kerää yhteen oman alansa parhaat yritykset ja kehittää niiden asiantuntemusta siinä, missä ne ovat parhaita.

Jokainen Solwersiin liittyvä yhtiö pysyy mahdollisimman itsenäisenä ja voi kehittää toimintaansa pitkälti omilla ehdoillaan samalla, kun muun muassa hallinnollisia asioita keskitetään emoyhtiöön. Koska kaikilla yrityksillä on oma erikoisalansa, saadaan aitoa synergiaa, joka mahdollistaa myös suurempiin suunnitteluhankkeisiin ja tarjouskilpailuihin osallistumisen.

Tällä toimintatavalla on muitakin etuja. Kun yksittäiset yritykset ovat pienempiä ja erikoistuneita omaan alaansa, huipputekijät myös viihtyvät niissä paremmin. Rakennusalalla on paljon kausivaihtelua, ja erilaista asiantuntemusta edustavien toimistojen kerääminen yhteisen sateenvarjon alle auttaa tasaamaan tämän vaihtelun vaikutuksia.

Solwers_870_580

Parhaat tekijät yhdessä

Solwers on nyt hakemassa lisää rahoitusta Invesdorin palvelun kautta. Taustalla oleva ajatus on hieman erilainen kuin monella muulla vastaavassa tilanteessa olevalla yrityksellä. Alusta saakka Solwers Oyj:n tavoitteena on ollut jossain vaiheessa listautua pörssiin. Nyt alkanutta antia voikin pitää eräänlaisena pörssiin hakeutumisen harjoituksena, ja sen tärkeä tavoite on laajentaa omistajapohjaa.

Mahdollinen tuleva pörssilistautuminen antaa myös erinomaisen mahdollisuuden palkita parhaita työntekijöitä samanlaisilla instrumenteilla kuin isot konsulttiyritykset.

Solwersin taloudellinen kehitys on ollut myönteistä. Kahdessa vuodessa liikevaihtoa on tullut 25 miljoonaa euroa ja tavoitteena olevan 50 miljoonan euron liikevaihto kahden vuoden päästä pitäisi olla varsin realistisesti saavutettavissa. Kasvu on ollut myös kannattavaa. Vuonna 2018 konserni tuotti liikevoittoa 1,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti yli kolminkertaista kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Monesta erillisestä yrityksestä koostuvassa kokonaisuudessa on tärkeä luoda me-henkeä. Solwersia voi kuvata parhaiden osaajien yhteenliittymäksi. Ruotsin kielessä on osuva sanonta ”lika barn leka bäst” ja suomeksi voisi vastaavasti sanoa, että ”vakka kantensa valitsee”. Yhteisössämme on mukana alansa huippuja, ja sparraamme toisiamme kehittymään.

Silloin myöskään kunnianhimolla ei ole rajoja. Parhaalla asiantuntemuksella pääsee eturiviin.

Lähde nyt mukaan rahoittamaan suomalaista rakennusalan huippuosaamista. Tutustu Solwersin rahoituskierrokseen tästä!

Tagged: Invesdor Insider, Investment-based crowdfunding

Antti Kaihlanen

Written by Antti Kaihlanen

Marketing strategist helping ambitious growth companies to grow through better marketing