<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656252674645825&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sijoittaminen yritykseen vieraan ja oman pääoman ehdoilla

invesdor4-3to2.jpeg

Yhtenä sijoittamisen kulmakivenä on vaatia rahoilleen sellainen tuotto, joka vastaa sijoituksen riskisyyttä. Tämä on johtanut siihen, että sijoituskohteiden riskiä ja tuottoa verrataan jatkuvasti vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin markkinoilla.

Yksi vaihtoehtoinen sijoituskohde on sijoittaa yritykseen joko oman tai vieraan pääoman ehtoisesti. Yrityksen näkökulmasta vieras pääoma on lainarahaa lähipiiriltä, pankeista, julkisilta rahoittajilta tai vastaavilta tahoilta. Oma pääoma voidaan toisaalta jakaa sisäiseen ja ulkoiseen omaan pääomaan. Sisäinen oma pääoma on liiketoiminnasta saatavaa tulorahoitusta ja ulkoinen oma pääoma on osakeannin kautta hankittua uutta pääomaa. Näin ollen sijoittaja kohtaa kysymyksen: mikä vaihtoehto on minulle tuotto/riskisuhteeltaan paras? Lainaanko yritykselle rahaa tietyllä korolla sovituksi ajaksi, vai ostanko yrityksen osakkeita arvonnousun ja osinkojen toivossa?

Lähtökohtaisesti vieraan pääoman ehtoisesti sijoittaja ottaa pienemmän riskin. Yrityksellä on sopimusoikeudellinen velvollisuus maksaa sovittu lainanlyhennys ja koronmaksu riippumatta yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Yrityslainan taustalla on usein myös erilaisia vakuuksia turvaamassa sijoitusta. Esimerkiksi omistajan takaus, yrityskiinnitys, kiinteistökiinnitys tai muu vastaava reaalivakuus. Lisäksi mahdollisessa konkurssitilanteessa lainanantajat ovat aina etusijalla saamassa omansa konkurssipesästä, mikäli siellä on varoja. Suomalainen Fellow Finance on yksi hyvä esimerkki suomalaisesta lainamuotoisesta joukkorahoituspalvelusta, joka tarjoaa mahdollisuutta sijoittaa suomalaisiin yrityslainoihin vieraan pääoman ehtoisesti. Yrityslainojen lisäksi Fellow Financen palvelussa voi sijoittaa vertaislainoihin Suomessa, Puolassa ja Saksassa.

Vastaavasti sijoittaminen oman pääoman ehtoisesti eli ryhtymällä osakkeenomistajaksi kannattaa, jos uskoo sijoituskohteena olevan yrityksen tiimiin, missioon ja visioon sekä liiketoimintasuunnitelmaan. Lainan korko on sama riippumatta yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kun taas hyvänä taloudellisena tilikautena osakkeenomistajille maksettava osinko voi kasvaa merkittävän kokoiseksi. Tavallisesti yritykset ovat maksaneet tuloksestaan Suomessa noin 30-50 prosenttia osinkoa. Osakkeenomistajalla voi olla myös mahdollisuus myydä osakkeensa – esimerkiksi jälkimarkkinapaikalla tai yrityskaupan yhteydessä –  jolloin hän saa voittona sen erotuksen, jonka verran osakkeen arvo on noussut alkuperäisestä arvostaan. Lisäksi osakkeenomistaja saa myös äänioikeuden yrityksessä, joka antaa vaikutusvaltaa yrityksen päätöksenteossa. Näin ollen sijoittaminen oman pääoman ehtoisesti sisältää suuremman tuottomahdollisuuden.

Alussa mainittu sijoittamisen kulmakivi toimii tässäkin tapauksessa: tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä.

 

Tuomas Kilpeläinen – Fellow Finance

Fellow Finance Oyj on Pohjoismaiden suurin ja ensimmäinen euroalueen joukkorahoituspalvelu, joka tarjoaa sekä vertaislainapalvelua kuluttajille että lainamuotoista joukkorahoitusta yrityksille. Fellow Finance on välittänyt lainoja yli 130 milj. eurolla palvellen samalla yli 200 000 asiakasta 43 maasta. Fellow Finance Oyj on perustajiensa ja finanssitalo Taaleri Oyj:n omistama suomalainen osakeyhtiö.

Tagged: Points of view

Admin

Written by Admin