<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1656252674645825&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sijoitusammattilaisen vinkit: Näin onnistut joukkorahoitusalustalla

jari artikkelikuva frontpage desktop2

Moni pitää digitaalisia sijoitusalustoja piensijoittajien leikkikenttänä, mutta todellisuudessa esimerkiksi Invesdor on myös ammattimaisten sijoittajien suosiossa. Mitä iloa digitaalisesta sijoitusalustasta on ammattimaisille sijoittajille ja sijoitusrahastoille? Millä perusteella ammattilainen valitsee sijoituskohteensa Invesdorista?

Yksi Invesdorin alustan ammattisijoittajista on Jari Tuovinen, joka johtaa perustamaansa sijoitusyhtiötä VisionPlussaa. Hän on myös hallitusammattilainen, ja toimii muun muassa listatun markkinointitoimisto Avidlyn hallituksen puheenjohtajana.

Tuovinen kiinnittää sijoituskohteessa huomiota kolmeen asiaan: tiimiin, tuotteeseen ja markkinaan.

“Pystyykö tiimi toteuttamaan hankkeen? Onko tiimillä ja taustajoukoilla aiempaa kokemusta kasvuyrityksistä? Onko tuotteelle todellista kysyntää? Eihän se kilpaile jonkin olemassaolevan de facto -ratkaisun kanssa”, Tuovinen luettelee.

Kolmanneksi sijoituskohteella pitäisi olla mahdollisuus merkittävään skaalautuvaan markkinaan.

“Tämän ei tarvitse aina olla maailmanlaajuinen mahdollisuus. Todennäköisyys onnistua esimerkiksi Pohjoismaissa tai Pohjois-Euroopassa voi olla todennäköisempää kuin onnistunut maailmanvalloitus”, Tuovinen huomauttaa.

Älä arvioi vain omista lähtökohdistasi

Aloittelevalla sijoittajalla voi Tuovisen mukaan olla yksi merkittävä kompastuskivi sijoituskohteita arvioitaessa: liika luottamus omaan mielipiteeseen. Yksittäisen tuotteen tai palvelun erinomaisuutta ei pidä arvioida pelkästään omista lähtökohdista.

Myös yrityksen arvostukseen pitää kiinnittää huomiota ja verrata sitä firman potentiaaliin. Aloittelevien joukkorahoitusta hakevien yritysten kompastuskivi puolestaan voi olla liian optimistinen kuva omista kasvumahdollisuuksista. Tuovisen sijoittajan kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, miten yrityksen kasvuodotukset näkyvät osakkeiden hinnassa eli valuaatiossa.

Joukkorahoitus mahdollistaa kasvuyrityssijoitukset myös piensijoittajille

Digitaaliset sijoitusalustat ovat mullistaneet niin rahoituksen hakemisen kuin sijoittamisenkin.

“Yritykset voivat löytää globaalin peiton omaavien digitaalisten joukkorahoitusalustojen kautta sijoittajia huomattavasti tehokkaammin kuin perinteisellä menetelmällä, eli pitchauspalaverista toiseen juoksemalla”, Tuovinen sanoo.

Piensijoittajalle listaamattomat kasvuyritykset ovat hyvä tapa hajauttaa omaa sijoitussalkkua, mutta niiden osuus kokonaissalkusta kannattaa punnita tarkkaan sen mukaan, millaista riskiprofiilia hakee.

“Varhaisen vaiheen yhtiöiden riski on aina suuri, joten riittävä hajauttaminen on tärkeää”, tähdentää Tuovinen.

Alusta säästää aikaa ja vaivaa

Joukkorahoitusalustat ennakkotarkastavat sijoituskohteet, joten yksittäisen sijoittajan ei tarvitse maksaa tai käyttää aikaa yhtiöiden perustietojen läpikäyntiin. Lisäksi sijoitusriskiä vähentää se, että joukkorahoitus menee läpi saavutettuaan sijoitusminimin, jolloin useampi henkilö on käynyt läpi sijoitustarinan ja tehnyt sijoituspäätöksen.

“Joukkorahoitusalustojen suosion kasvun myötä sijoituskohteiden tarjonta on lisääntynyt. Se avaa mahdollisuuksia löytää sijoituskohteita, joiden toimintaa ymmärtää, joihin itse uskoo tai joiden missiossa haluaa olla mukana”, Tuovinen sanoo.

Tilaa Invesdorin uutiskirje ja saat tiedon uusimmista sijoituskohteista sähköpostiisi!

Tagged: Invesdor Insider, Investment-based crowdfunding

Antti Kaihlanen

Written by Antti Kaihlanen

Marketing strategist helping ambitious growth companies to grow through better marketing