Yleistä

Onko Invesdorilla rahoitusalan viranomaisen myöntämä toimilupa?

Kyllä, Invesdor Oy on Finanssivalvonnan valvoma sijoituspalveluyhtiö (toimilupa FIVA 39/02.02.00/2014).

Tekeekö Invesdor due diligence -tarkastuksia (DD)?

Kyllä, Invesdor suorittaa oman Invesdor-DD:n kaikille asiakkailleen. Jos tarkastuksessa löytyy merkittäviä ongelmia, voi Invesdor keskeyttää valmistelun ja perua rahoituskierroksen. Invesdor-DD on juridinen due diligence, joka keskittyy tarkistamaan yrityksen taustat sekä sen suurimmat omistajat taustoineen. Invesdor ei suorita liiketoimintamahdollisuuteen, markkinoihin tai tiettyyn alaan kohdistuvaa due diligence -tarkastusta. Kannustamme jokaista sijoittajaa suorittamaan oman due diligencen tehdäkseen mahdollisimman valistuneen sijoituspäätöksen.

Mitä on joukkorahoitus?

Joukkorahoituksella tarkoitetaan niitä käytäntöjä ja prosesseja, joita käytetään, kun yritystä rahoitetaan keräämällä rahaa suurelta joukolta ihmisiä internetin avulla. Osakepohjaisessa joukkorahoituksessa sijoittajat saavat osakkeita vastineeksi panoksestaan. Velkapohjaisessa joukkorahoituksessa sijoittajat saavat velkakirjoja. Lue lisää osiosta “Mitä on joukkorahoitus”.

Miksi käyttää Invesdorin kaltaista alustaa?

Se säästää aikaa. Yritykset saavat helppokäyttöisen online-työkalun, jonka kautta voidaan kerätä rahaa ja hankkia kansainvälistä näkyvyyttä. Sijoittajat näkevät puolestaan nopeasti ja helposti laajan valikoiman uusia sijoitusmahdollisuuksia.

Miten voin liittyä?

Pääset mukaan klikkaamalla “Luo tili” sivuston oikeasta yläkulmasta, tai klikkaamalla ”Sijoita nyt” yrityksen esittelysivulla. Voit luoda käyttäjätilin yksityishenkilönä tai organisaationa.

Sijoittajat

Miten sijoitan?

Tarvitset seuraavat asiat ennen sijoittamisen aloittamista:

 • Nettipankkitunnukset/kopio passistasi tunnistautumista varten
 • Pankkitilin numero, jolle voimme tarvittaessa palauttaa rahaa
 • 5 minuuttia pakolliselle sijoittamistietokyselylle (jos et ole täyttänyt sitä rekisteröityessäsi)

Kun kirjaudut käyttäjätilillesi, klikkaa “Sijoita nyt” -nappia sen yrityksen esittelysivulla, johon haluat sijoittaa. Seuraa ohjeita tietojesi täyttämiseen ja suorita maksu. Se on näin helppoa!

Kuka voi sijoittaa?

Yleisesti ottaen kuka tahansa 18-vuotta täyttänyt, mistä päin maailmaa tahansa. Paikallinen lainsäädäntö voi kuitenkin muodostaa poikkeuksia. Kehotamme Euroopan ulkopuolelta tulevia sijoittajia kääntymään paikallisten viranomaisten puoleen varmistaakseen, että sijoittaminen on paikallisten säännösten mukaista.

Mitä sijoittaminen maksaa?

Veloitamme transaktiomaksun, jonka suuruus riippuu valitsemastasi maksutavasta. Emme veloita hallinnointipalkkioita, emmekä myöskään voitonjako-osuustuottoa (carried interest) mistään tuotosta, jonka mahdollisesti saat sijoituksestasi myöhemmin. Sijoitustesi tuotot kuuluvat sinulle.

Onko rahan menettäminen aina mahdollista?

Kyllä, kuten kaiken sijoittamisen kanssa, rahanmenetys on aina mahdollista. Noteeraamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituksia, ja sinun tulisi sijoittaa vain sellaista rahaa, joka sinulla on varaa menettää. Tämän lisäksi sinun kannattaa hajauttaa riskisi sijoittamalla pieniä summia useampaan yritykseen; älä laita kaikkia munia yhteen koriin.

Tarjoaako Invesdor sijoitusneuvontaa?

Invesdor ei tarjoa sijoitusneuvontaa. Emme anna sijoittajille suosituksia liittyen yksittäisiin osakkeisiin tai joukkolainaosuuksiin tai ota huomioon heidän yksilöllisiä olosuhteitaan. Emme myöskään soita sijoittajille myydäksemme yksittäisiä anteja. Invesdorin henkilöstö ei saa palkkiota tai komissiota myynnistä sijoittajille.

Kuinka kauan rahoituskierros on auki sijoituksille?

Riippuu yrityksen tarpeista, mutta yleensä 30-45 päivää.

Mitä tapahtuu, jos kampanja, johon sijoitin, ei saavuta minimitavoitettaan?

Sijoittamasi pääoma palautetaan täysimääräisenä. Palvelumaksuja ei palauteta.

Mitä tapahtuu, jos kampanja ylimerkitään?

Ylimerkintä tarkoittaa tilannetta, jossa saadut merkinnät ylittävät kerätyn rahan maksitavoitteen. Kohdeyrityksen virallisista päätöksistä ja rajoituksista riippuen maksimirajan ylittävät merkinnät saatetaan hylätä tai merkinnöille voidaan allokoida vähemmän osakkeita, ellei yhtiö päätä kasvattaa annin maksimitavoitetta laskemalla liikkeeseen lisää osakkeita.

Emme voi taata, että saat osakkeita, jos merkitset ylimerkinnän jälkeen. On kuitenkin mahdollista, että pääset mukaan, mikäli joku aikaisempi sijoittaja on jostain syystä jättäytynyt pois. Invesdorissa sijoitukset hyväksytään saapumisjärjestyksessä, eli aikaisin sijoittaminen on ainoa tapa varmistaa, että saat haluamasi arvopaperit.

Jos annin ehdot muuttuvat kesken merkintäajan, mitä sijoitukselleni tapahtuu?

Jos annin ehdot muuttuvat kesken kierroksen, sijoittajille ilmoitetaan muutoksesta pitchiin tehtävän päivityksen kautta. Antien ehdoissa varataan aina mahdollisuus pidentää merkintäaikaa ja muuttaa liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärää merkintäaikana. Näissä tilanteissa sijoitukset pysyvät voimassa.

Jos annin ehdot muuttuvat muilta osin olennaisesti, esimerkiksi valuaation tai minimitavoitteen osalta, on sijoittajilla mahdollisuus peruuttaa merkintänsä seitsemän päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Muutosilmoitukset lähetetään sijoittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen automaattisesti, jos sijoittaja ei ole kieltänyt päivitysilmoituksia. Jos peruutusta ei tehdä määräaikana, sijoitus pysyy voimassa.

Voinko perua sijoitukseni rahoituskierroksen aikana?

Osake- tai velkakirjamerkintä on sitova, kun se on lähetetty Invesdorille. Peruuttaminen on mahdollista vain sijoituksen kohteena olevan yrityksen antamalla luvalla tai jos annin ehdot muuttuvat merkittävästi.

Voinko tehdä muutoksia sijoitukseeni?

Osake- tai velkakirjamerkintää ei voi muuttaa sen jälkeen, kun se on lähetetty Invesdorille. Jos haluat sijoittaa lisää, voit tehdä uuden merkinnän.

Onko sijoitukseni näkyvissä julkisesti?

Käyttäjänimesi näkyy julkisessa sijoittajalistassa, mutta sijoittamasi summa ei. Voit vaihtaa käyttäjänimesi Invesdorin käyttäjätilin asetuksissa.

Kuinka saan tuottoa sijoitukselleni?

Osakkeet
Kasvuyrityksiin kohdistuvat osakesijoitukset ovat yleisesti ottaen pitkän ajan sijoituksia, joissa sijoittajat saavat voittoa yrityksen osakkeiden arvon noustessa. Voitto realisoituu yleensä likviditeettitapahtumien, kuten yritysostojen tai listautumisen, yhteydessä. Voittoa voi kertyä myös osingoista.

Joukkovelkakirjat
Sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin (jvk-lainoihin) tarjoavat osakesijoituksia tasaisempaa tuottoa. Jvk-lainojen riski on pienempi kuin osakesijoitusten, mutta niiden tuotto-odotus on myös vastaavasti matalampi.

Kaikki sijoittajat, jotka ovat merkinneet jvk-lainaa Invesdorin kautta, saavat korkomaksuja, jotka perustuvat annissa ilmoitettuun kiinteään korkoon. Kaikissa Invesdorin jvk-lain-anneissa korkoa maksetaan joka kuudes kuukausi joukkovelkakirjan juoksuajalta. Lainakauden lopussa alkuperäinen velkapääoma maksetaan takaisin joukkovelkakirjan omistajalle. Jos joukkovelkakirja on listattu jälkimarkkinoilla, sen omistajat voivat mahdollisesti tehdä voittoa myymällä sen alkuperäistä korkeammalla hinnalla.

Esimerkkinä: sijoittaja, joka tekee 1000 € sijoituksen 8 % korolla, saisi 80 € korkoa vuodessa, eli 40 € joka kuudes kuukausi. Lainan erääntyessä sijoittaja saa takaisin alkuperäisen 1000 € pääoman. Sijoittajalla on kuitenkin myös mahdollisuus myydä velkakirja jälkimarkkinoilla. Jäljellä olevat korkomaksut ja velkapääoma maksettaisiin tuolloin velkakirjan uudelle omistajalle.

Miten rahojani käsitellään?

Invesdor tai jokin sen käyttämistä maksupalvelutarjoajista pitää sijoittamiasi rahoja sulkutilillä rahoituskierroksen päättymiseen saakka. Mikäli rahoituskierros saavuttaa tavoitteensa, raha siirretään kohdeyritykselle. Mikäli kierros ei pääse tavoitteeseensa, raha palautetaan sinulle.

Jos maksoit laskulla, rahasi pidetään Invesdorin sulkutilillä, aina erillään Invesdorin omista varoista. Jos maksoit nettipankin kautta, rahasi pidetään maksupalvelutoimittajan sulkutilillä, kunnes kierros on päättynyt. Jos rahoituskierros on onnistunut, palvelutoimittaja siirtää rahan Invesdorin sulkutilille, johon ne kerätään yhteen laskulla maksettujen sijoitusten kanssa, ja siirretään lopulta kohdeyritykselle. Jos minimisummaa ei saavuteta, maksupalvelutoimittaja tai Invesdor palauttaa sijoitukset 14 päivän kuluessa sijoittajien ilmoittamille pankkitileille.

Miten osakkeeni/velkakirjani säilytetään?

Kun teet sijoituksen Invesdorin kautta, on kolme yleistä vaihtoehtoa, miten merkitsemiesi arvopapereiden omistustiedot säilytetään. Huolimatta siitä, mitä vaihtoehtoa käytetään, Invesdor lähettää sijoittajille aina todistuksen osakkeen tai velkakirjan merkinnästä onnistuneen rahoituskierroksen sulkeuduttua. Todistus sisältää sijoittajan merkitsemien yksittäisten osakkeiden numerot, merkintäpäivämäärän, kohdeyrityksen nimen ja merkitsijän nimen.

Invesdor Ownersportal. Useat kohdeyritykset ulkoistavat osakas- tai velkakirjanomistajalistansa Invesdorille. Näissä tapauksissa kohdeyritykset käyttävät Invesdorin sähköistä osakasrekisteripalvelua, Ownersportalia. Yritykset voivat käyttää Ownersportalia osakasrekisterin ylläpitoon, päivittääkseen omistajuuksia ja lähettääkseen kutsuja yhtiökokouksiin. Jos omistat arvopapereita yrityksessä, joka käyttää Ownersportalia, voit tarkastella omistajatietoja käyttäjäprofiilissasi.

Arvo-osuusjärjestelmä. Joissain tapauksissa, yleisimmin listautumisanneissa, osakkeet tallennetaan arvo-osuusjärjestelmiin, esimerkiksi Eurocleariin. Tässä tapauksessa, jotta voit sijoittaa listautumisantiin Invesdorin kautta, sinulla tulee olla arvo-osuustili. Voit avata arvo-osuustilin niitä hallinnoivassa pankissa tai sijoituspalveluyrityksessä. Invesdor ei hallinnoi arvo-osuustilejä. Jos kohdeyrityksen osakkeet on rekisteröity arvo-osuusjärjestelmään, sinulta pyydetään arvo-osuustilin numero merkitessäsi osakkeita. Annin päätyttyä osakkeesi kirjataan arvo-osuustilillesi.

Osakasluettelo. Laki vaatii yrityksiä ylläpitämään ajan tasalla olevaa listaa osakkaistaan. Jos kohdeyritys ei käytä Ownersportalia tai arvo-osuusjärjestelmää, omistajatiedot säilytetään tämän vaihtoehdon mukaisesti. Onnistuneen kierroksen jälkeen Invesdor antaa kohdeyritykselle päivitetyn osakasluettelon, jonka jälkeen yritys ottaa vastuun luettelon ylläpidosta.

Miten tuottoja verotetaan?

Verotus riippuu kotipaikastasi. Tarkista asia paikallisilta veroviranomaisilta ja kysy, miten he käsittelevät uusien liikkeeseenlaskettujen osakkeiden merkitsemistä, julkisesti noteeraamattomien yritysten maksamia osinkoja sekä voittoja, jotka on saatu myymällä noteeraamattomien yritysten osakkeita. Suomalaiset sijoittajat saavat lisätietoa verottajan verkkosivuilta. Jos olet kotoisin Isosta-Britanniasta, lue asiasta lisää tämän sivun Ison-Britannian versiosta.

Invesdor ei raportoi merkintöjäsi tai saatuja tuottoja veroviranomaisillesi. Veroilmoitukset ovat yksinomaan sijoittajan vastuulla.

Voinko keskustella niiden yritysten kanssa, joista olen kiinnostunut?

Kyllä, sijoittajafoorumi on paikka, jossa kohdeyritykset ja mahdolliset ja nykyiset sijoittajat voivat keskustella keskenään. Jokaiselle uudelle kohdeyritykselle luodaan automaattisesti oma sijoittajafoorumi. Sinne pääsee yritysesittelysivun yläreunan täpästä löytyvästä linkistä. Kierroksen aikana foorumi on auki kaikille sisään kirjautuneille käyttäjille. Kun kierros on suljettu onnistuneena, sijoittajafoorumiin pääsee vain kohdeyritys ja sen sijoittajat. Sijoittajafoorumiin jätetyt kysymykset ja viestit menevät suoraan kohdeyritykselle, joka vastaa samalla foorumilla.

Jos olet kiinnostunut tekemään isomman sijoituksen, voit olla yhteydessä myös yrityksen yhteyshenkilöön Invesdorilla (nimi löytyy yritysesittelysivulta), ja hän auttaa sinua olemaan yhteydessä yrittäjään.

Yritykset

Mitä tarvitaan aloittamiseen?

Yleiset kriteerit:

 • Rekisteröity osakeyhtiö (Ltd, Oy, AS tai vastaava), lainmukainen ja eettinen liiketoiminta
 • Sitoutunut tiimi
 • Markkinointihenkisyys
 • Kasvupotentiaali
 • Ei selvittämättömiä maksuhäiriöitä
 • Ajan tasalla oleva online-läsnäolo

Lisäkriteerit Crowdbondia varten:

 • 0.5+ M€ liikevaihto
 • Positiivinen nettotulos

Mistä aloitan?

Käy sivuillamme home.invesdor.com ja käytä yhteydenottolomaketta hakeaksesi seulontaan.

Mikä on Invesdorin palkkio?

Palkkiomme riippuu asiakasyrityksen rahoitusvalmiudesta, mutta hinnoittelu rakentuu aina kolmesta osiosta: kiinteä ennakkolistautumismaksu, plus prosenttiperusteinen onnistumispalkkio ja kiinteä sulkupalkkio, mikäli rahoituskierros on onnistunut.

Miksi kannattaa käyttää joukkorahoitusta muiden rahoitusmuotojen sijaan?

Verrattuna perinteisiin rahoitusmalleihin, pääoma- ja lainapohjainen joukkorahoitus on nopea ja oma-aloitteinen tapa kerätä rahoitusta ja hankkia näkyvyyttä. Lyhyesti sanottuna joukkorahoituksen hyöty löytyy rahoituksen ja markkinoinnin yhdistämisestä. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, mitä yritykset yleensä hakevat joukkorahoitukselta:

 • Nopea pääomien hakeminen
 • Kansainvälinen näkyvyys ja brändäys
 • Asiakkaiden ja sidosryhmien sitouttaminen
 • Osakaskannan kasvattaminen valmistauduttaessa pörssimarkkinoille
 • Tuotteiden/palveluiden validoiminen markkinoilla

Mitkä ovat Invesdorin kautta haetun rahoituksen päähyödyt?

Tässä muutamia esimerkkejä siitä, mitä yritykset yleensä haluavat hakiessaan rahoitusta Invesdorin kautta:

Uskottavuus. Kasvatat uskottavuuttasi sijoittajien silmissä käymällä läpi Invesdorin standardisoidun prosessin.

Nopeus. Sijoittajaneuvottelut saattavat kestää ikuisuuden. Meidän kanssamme asetat kampanjallesi päätöspäivän, joten sijoittajilla on selkeä deadline ja rahoituskierroksesi sulkeutuu nopeammin.

Näkyvyys. Julkinen rahoituskampanja on erinomainen tapa kasvattaa näkyvyyttäsi kohdemarkkinoilla. Kauttamme tehty rahoituskampanja yhdistää rahan ja markkinoinnin.

Vaivattomuus. Rahankeruuseen käytetty aika on pois ydinliiketoimintasi pyörittämisestä. Digitaaliset prosessimme, dokumenttipohjat ja henkilökohtainen palvelu antavat sinun keskittyä siihen, mikä on tärkeää.

Joukon voima. Iso joukko sitoutuneita osakkeenomistajia on voimakas markkinointityökalu. He voivat suositella tuotteitasi tai palvelujasi, osallistua asiantuntijuudellaan ja heistä voi tulla aktiivisempia asiakkaita.

Sijoittajien seulonta. Finanssivalvonnan valvomana yrityksenä tunnistamme kaikki sijoittajat ja yritysomistajat, jotka sijoittavat tai keräävät rahoitusta kauttamme. Tiedät aina, kuka sijoittaa yritykseesi, ja että he ovat nuhteettomia.

Mitä tarvitaan joukkorahoituksessa menestymiseen?

 • Ankkurisijoittajia
 • Hyvä tarina
 • Yksinkertainen yritys- ja sijoitusrakenne
 • Hyvät verkostot
 • Hyvin tehty markkinointisuunnitelma

Kuinka pitkään rahoitusprosessi kestää alusta loppuun?

Riippuu siitä, paljonko sijoittajamateriaalia sinulla on valmiina. Jos sinulla on paljon markkinointimateriaalia, kuvia ja video, joita voidaan käyttää joukkorahoituskampanjassa, voit valmistautua kolmen kuukauden kokonaiskestoon. Nämä kolme kuukautta jakautuvat seuraavanlaisesti:

 • 1–2 viikkoa valmistautumiseen. Sisältää Invesdorin due diligencen, kampanjasuunnittelua ja materiaalien lataamisen alustalle.
 • 1–2 viikkoa rahoituskierroksen hiljaista markkinointia yrityksen verkostoille ja Invesdorin ankkurisijoittajille.
 • 4–6 viikkoa julkista markkinointia.
 • 2–3 viikkoa kierroksen sulkemiseen, sisältäen rahojen siirrot ja paperityöt.

Miten yksityiskohtaisempi prosessi toimii?

Käy osoitteessa home.invesdor.com ja käytä yhteydenottolomaketta hakeaksesi seulontaprosessiin. Seulontaan kuuluu neuvottelut Invesdorin tiimin kanssa, ja se kestää noin viikon.

Kun sinut on hyväksytty joukkorahoitukseen soveltuvaksi, allekirjoitamme sopimukset ja materiaalin (Invesdorin kielellä ”pitch” eli yritysesittely) valmistelu voi alkaa. Materiaaleihin kuuluu dokumentit ja liiketoimintasuunnitelmat teksti- ja kuvamuodossa. Oletusarvoisesti voit tehdä tämän itse. Invesdor voi myös tarjota apua lisäpalvelun muodossa.

Kun suunnittelet yritysesittelyäsi, Invesdor suorittaa oman due diligence -tarkastuksen. Jos tarkastuksessa löytyy merkittäviä ongelmia, voi Invesdor keskeyttää valmistelun ja perua rahoituskierroksen. Kun esittelysi on valmis, due diligence tehty ja markkinointisuunnitelma paikallaan, osake- tai velkakirjatarjous voi alkaa hiljaisessa tilassa. Hiljaisessa tilassa osakkeita tai velkakirjoja voi merkitä, mutta esittely ei ole julkisesti näkyvillä Invesdor.comissa.

Hiljaisessa vaiheessa kohdeyritys lähettää esittelyn verkostolleen ja Invesdor ankkurisijoittajilleen. Hiljaisen vaiheen tarkoitus on kerätä ensimmäiset sijoitukset, yleisesti ottaen noin 30 % minimitavoitteesta. Kun 30 % on saavutettu, pitch voidaan siirtää julkiseksi.

Julkisessa vaiheessa tärkeintä on sekä kohdeyrityksen että Invesdorin markkinointitoimet, kyseessä on yhteinen ponnistelu. Sosiaalinen media, PR, sähköpostit, puhelinsoitot, käytä mitä keinoja tahansa tavoittaaksesi kohdesijoittajasi. Invesdor tukee sinua omilla markkinointiponnisteluillaan.

Kun kampanja saavuttaa tavoitteensa ja merkintäaika päättyy tai anti on ylimerkitty, Invesdor aloittaa rahoituskierroksen sulkuprosessin. Kierroksen sulkeminen kestää yleensä yhdestä kahteen viikkoa.

Voinko yhdistää muita rahoituskanavia joukkorahoituksen kanssa?

Kyllä, ja suosittelemme tätä vahvasti. Voit käyttää Invesdorin alustaa kerätäksesi sijoituksia eri kanavista ja koota ne yhteen ne samalle rahoituskierrokselle.

Tekeekö Invesdor due diligence -tarkastuksia (DD)?

Kyllä, Invesdor suorittaa oman Invesdor-DD:n kaikille asiakkailleen. Invesdor-DD on juridinen due diligence, joka keskittyy tarkistamaan yrityksen taustat sekä sen suurimmat omistajat taustoineen. Invesdor ei suorita liiketoimintamahdollisuuteen, markkinoihin tai tiettyyn alaan liittyvää due diligence -tarkastusta. Jos tarkastuksessa löytyy merkittäviä ongelmia, voi Invesdor keskeyttää valmistelun ja perua rahoituskierroksen.

Mikä on sijoittajafoorumi?

Sijoittajafoorumi on paikka, jossa kohdeyritykset ja mahdolliset ja nykyiset sijoittajat voivat keskustella keskenään. Jokaiselle uudelle kohdeyritykselle luodaan automaattisesti oma sijoittajafoorumi. Sinne pääsee yritysesittelysivun yläreunan täpästä löytyvästä linkistä. Kierroksen aikana foorumi on auki kaikille sisään kirjautuneille käyttäjille. Kun kierros on suljettu onnistuneena, sijoittajafoorumiin pääsevät vain sinä ja sijoittajasi. Saat ilmoituksen, kun foorumiin on jätetty viesti. Yritä vastata viestiin välittömästi; foorumilla olevat henkilöt ovat osakkaitasi ja haluavat sinun menestyvän!

UK-spesifiä

What is the SEED Enterprise Investment Scheme (“SEIS”)?

The Seed Enterprise Investment Scheme (often referred to as SEIS) was designed to boost economic growth in the UK by promoting new enterprise and entrepreneurship. SEIS offers great tax efficient benefits to investors in return for investment in small and early stage startup businesses in the UK.

1. Income Tax Relief; Investors can receive up to 50% tax relief in the tax year the investment is made.
2. Loss Relief; In the event the company fails, the SEIS scheme protects the investors through a mechanism called Loss Relief. The net loss after the 50% Income tax relief is removed can be applied against your taxable income in the year the loss is realized or in the previous year to the loss.
3. Exemption from Capital Gains Tax; There is zero Capital Gains Tax on the earnings from an SEIS investment as long as it has been held for a minimum of 3 years.

Here are some of the most important things to consider.
• A company can raise no more than £150,000 in total via SEIS investment
• SEIS investors can place a maximum of £100,000 in a single tax year
• Investors must not hold more than a 30% stake in the company in which they invest.
• The company seeking investment must be based and have a permanent establishment in the UK
• The company has to trade in an approved sector
• The company must have fewer than 25 employees
• The company must be no more than two years old.
• The company must have assets of less than £200,000.

What is the Enterprise Investment Scheme (“EIS”)?

Whilst SEIS was designed to encourage investments into to the early seed stage by providing a high Tax Income Relief, EIS was designed to promote investment into growth companies. It allows for much larger investment compared to EIS, but at a lower Tax Income Relief.

1. Income Tax Relief; Investors can receive up to 30% tax relief in the tax year the investment is made.
2. Loss Relief; In the event the company fails, the EIS scheme protects the investors through a mechanism called Loss Relief. The net loss after the 30% Income tax relief is removed can be applied against your taxable income in the year the loss is realized or in the previous year to the loss.
3. Exemption from Capital Gains Tax; There is zero Capital Gains Tax on the earnings from an EIS investment as long as it has been held for a minimum of 3 years.

Here are some of the most important things to consider.
• A company can raise no more than £5,000,000 in total via SEIS, EIS and Venture Capital Trusts.
• SEIS investors can place a maximum of £1,000,000 in a single tax year
• Investors must not hold more than a 30% stake in the company in which they invest.
• The company seeking investment must be based and have a permanent establishment in the UK
• The company has to trade in an approved sector
• The company must have fewer than 250 employees
• The company must be conducted on a commercial basis with the aim of making profit.
• The company must have assets of less than £15,000,000 before share issue

How to Claim Your SEIS and EIS Relief

Invesdor is an European platform connecting worldwide investors with opportunities to invest in companies from the UK, Norway, Sweden and Denmark.

UK investors are welcome to invest in any of our opportunities listed on the platform. If you want to claim your SEIS and EIS Relief , however, it is important to understand that these are only applicable to UK businesses based in the UK.

Similarly, Invesdor attracts investors from over 50 countries worldwide. These are welcome to invest in any UK opportunities listed on the platform, but will not benefit from the SEIS and EIS tax relief unless they have taxable income in the UK.

Before you can claim your relief you must receive your SEIS3 and EIS3 form from the company in which you have invested. You then just take down the details from these forms and claim can be made on the Self-Assessment Tax Return.

We recommend that you seek advise from an independent financial advisor before investing in an EIS company. The SEIS/EIS tax relief depends on an individual’s circumstances and may change in the future. It is also important to understand the the availability of SEIS/EIS depends on the the company invested in maintaining its qualifying status for during the SEIS/EIS period.

Seeking Independent Financial Advise - Where can I find an UK advisor?

We truly believe in seeking advice from an independent financial advisor before investing into a company. There are many risks involved in investing in small start-ups and growth companies. Most startups fail, and if you invest in a business through Invesdor, it is significantly more likely that you will lose all of your invested capital than that you will see a return of capital or a profit. You should not invest more money through the platform than you can afford to lose without altering your standard of living.

Here are some great links to where you can find your adviser in your region.

Here you will find the UK’s largest choice of IFAs, whole-of-market financial advisers, independent mortgage brokers, solicitors and accountants.

https://www.unbiased.co.uk
https://www.vouchedfor.co.uk/

Invesdor is not connected to any of these platforms and we do not receive any fees or other returns for sharing these links. We just think they do a great job in helping you find an financial advisor.