Riskivaroitus

Listaamattomat kasvuyritykset ovat korkean riskin sijoituskohteita. Näihin sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa sijoituksen menettäminen, heikko likviditeetti, epäsäännölliset tai harvinaiset osingot sekä omistusosuuden diluutio. Tutustuthan seuraavaan riskivaroitukseen ennen kuin sijoitat korkean riskin sijoituskohteisiin.

On suositeltavaa, että perehdyt aina sijoituskohteisiin huolellisesti, jaat riskiäsi hajauttamalla sijoituksiasi useisiin eri riskiluokan sijoituskohteisiin ja tasapainotat sijoitussalkkuasi myös korkeamman likviditeetin sijoituksilla. Kiinnitä huomiota myös kohdeyrityskohtaisiin riskeihin, joista kerrotaan pitch-materiaaleissa.

 

Riskien hallinta

Älä koskaan sijoita enempää, kuin mitä olet valmis häviämään!

Jaa riskejä hajauttamalla sijoitussalkkuasi! Invesdorin kautta sijoittaminen on oiva tapa sijoittaa listaamattomiin kasvuyrityksiin, mutta tämän lisäksi osa varallisuudesta kannattaa kiinnittää matalariskisempiin sijoituskohteisiin. Kun toimit näin, ei sijoitussalkkusi riipu yhden kasvuyrityksen menestyksestä.

 

Osakesijoittamiseen liittyvät riskit

Ota huomioon, että hankkimalla listaamattomien kasvuyritysten osakkeita Invesdorin palvelun kautta, et välttämättä tule saamaan jatkuvaa tuottoa sijoituksellesi. Seuraavassa esitellään merkittävimpiä osakesijoittamiseen liittyviä riskejä:

Epäsäännölliset tai harvinaiset osingonjaot. Varsinkaan aluksi se, että Kohdeyritys jakaa osinkoa ei ole kovinkaan todennäköistä. Osingon jakaminen riippuu yrityksen tekemästä tuloksesta, ja mahdollinen liikevoitto investoidaan yleensä kasvun nopeuttamiseen osingon jakamisen sijasta.

Sijoitetun pääoman menettäminen. Tiedostathan, että pääosa startup-yrityksistä epäonnistuu, eikä saavuta tavoitteitaan suunnitellulla tavalla. On siis todennäköistä, ettet koskaan saa tuottoa sijoituksellesi, ja menetät sijoittamasi pääoman tai osan sitä. Mikäli Kohdeyritys epäonnistuu, kukaan ei palauta sinulle sijoitustasi. Älä siis sijoita enempää, kuin mitä olet valmis häviämään, ja hajauta riskiä hajauttamalla sijoitussalkkuasi.

Heikko likviditeetti. Likviditeetillä tarkoitetaan rahaksi muutettavuutta. Joukkosijoittamisen kautta hankittujen osakkeiden muuttaminen rahaksi ei aina ole helppoa, sillä kasvuyritykset harvemmin listautuvat  jälkimarkkinoille. Invesdor pyrkii Privanet-yhteistyön kautta lisäämään Kohdeyritysten osakkeiden likviditeettiä mahdollistamalla jälkimarkkinat Privanetin Invesdor-listalla, johon Kohdeyritys voi halutessaan päättää listautua. Sijoittajana voit vaikuttaa tähän pyytämällä listautumista Kohdeyritykseltä.

Diluutio. Diluutiolla tarkoitetaan osakkeenomistajan omistuksen suhteellisen määrän vähenemistä esimerkiksi jatkorahoituksen saamisen myötä. Suuri osa Invesdorin kautta rahoitusta hakevista Kohdeyrityksistä tulee järjestämään uuden rahoituskierroksen, jolloin diluutiota tapahtuu, ellet osta lisää kyseisen yrityksen osakkeita vähintään alkuperäisen omistuksesi suhteessa. Joihinkin Kohdeyritysten osakkeisiin liittyy suhteellisen omistuksen vähenemistä ehkäisevä etuosto-oikeus. Tutustuthan Kohdeyrityksen pitch-materiaaliin ja yhtiöjärjestykseen etuosto-oikeuden ja osakesarjojen selvittämiseksi.

Valuuttariski. Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttojen arvonvaihtelusta johtuvia vaikutuksia sijoituksesi arvoon. Kun sijoitat muussa valuutassa kuin euroissa järjestettävään antiin, altistut valuuttariskille. Lisäksi maksutavasta riippuen pankkisi saattaa periä oman hinnastonsa mukaisen valuutanvaihtomaksun.

 

Joukkolainoihin liittyvät riskit

Joukkolainoihin sijoittaminen on erityyppistä kuin osakesijoittaminen. Sijoittajasta ei tule osakkeenomistajaa kohdeyrityksessä, eikä hän täten yleensä pääse nauttimaan yrityksen arvonnoususta. Sen sijaan kohdeyritys maksaa sijoitukselle korkoa puolen vuoden välein koko laina-ajan ja laina-ajan päätyttyä lainatun pääoman täysimääräisenä takaisin. Invesdor tai muukaan taho ei missään tilanteessa vastaa kohdeyrityksen maksukyvystä, joten sijoittaja saattaa menettää sijoitetun pääoman. Kuten listaamattomat osakkeetkin, joukkolainat ovat korkea riskin sijoituskohteita.

Sijoitetun pääoman ja korkojen menettäminen. Kohdeyritys ei välttämättä pysty säilyttämään maksukykyään koko laina-aikaa, jolloin on mahdollista, ettei se pysty suoriutumaan velastaan laina-ajan päätyttyä. Tällöin sijoittaja joutuu pahimmassa tapauksessa konkurssivelkojan asemaan eikä välttämättä saa koko lainapääomaa takaisin. Myöskään korkojen maksamiseen kohdeyrityksen varat eivät välttämättä riitä. Sijoittaja on itse vastuussa sijoituspäätöksestään, eikä kukaan korvaa hänelle kohdeyrityksen mahdollisesta huonosta menestymisestä aiheutuvia tappiota.

Heikko likviditeetti. Likviditeetillä tarkoitetaan rahaksi muutettavuutta. Joukkolainat, tai bondit, ovat lähtökohtaisesti siirtokelpoisia. Invesdor pyrkii Privanet-yhteistyön kautta lisäämään joukkolainojen likviditeettiä mahdollistamalla jälkimarkkinat Privanetin Invesdor-listalla, johon Kohdeyritys voi halutessaan päättää listautua. Sijoittajana voit vaikuttaa tähän pyytämällä listautumista Kohdeyritykseltä. Vaikka jälkimarkkinat on olemassa, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sijoittaja välttämättä saa siirrettyä bondinsa uudelle sijoittajalle.

Vakuudettomuus. Joukkolainat ovat tyypillisesti vakuudettomia. Tämä tarkoittaa, että mikäli yritys menettää maksukykynsä, mikään vakuus ei turvaa sijoitettua pääomaa tai maksamattomia korkoja, vaan sijoittaja saattaa menettää sijoituksensa. Maksukyvyttömyystilanteessa vakuudelliset velat ja muut etuoikeutetut saatavat suoritetaan ennen vakuudettomia, ja velkojien etusijajärjestyksessä vakuudettoman joukkolainan haltija on heikossa asemassa.

Ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvä riski. Kohdeyritys voi maksaa lainaamansa pääoman takaisin koska tahansa ennen laina-ajan päättymistä, eikä sijoittaja voi kieltää tätä. Sijoittaja on kuitenkin oikeutettu vähintään 75 prosenttiin korosta koko laina-ajalta.

Pääoman lainaaminen koko laina-ajaksi. Sijoittajalla ei ole muuta keinoa muuttaa sijoituksensa rahaksi kuin myymällä bondin eteenpäin. Osakesijoittamiseen liittyvät lunastuslausekkeet eivät koske joukkolainoja.

Korkoriski. Lainan korkoprosentti on aina ennalta sovittu, eivätkä yleisessä korkotasossa tapahtuvat muutokset vaikuta sen suuruuteen.

Valuuttariski. Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttojen arvonvaihtelusta johtuvia vaikutuksia sijoituksesi arvoon. Kun sijoitat muussa valuutassa kuin euroissa järjestettävään antiin, altistut valuuttariskille. Lisäksi maksutavasta riippuen pankkisi saattaa periä oman hinnastonsa mukaisen valuutanvaihtomaksun.