Andlesägar-listan i upplösningstillstånd?

Invesdors Ownersportal löser dina förvaltningsproblem

Ownersportal är en service Invesdor har utvecklat för förvaltning av listor och andelsinformation. Ownersportal är ett behändigt alternativ till tunga och dyra operativprogram för värdeandelssystem, i vilka värdepapper traditionellt förvaras. 

Ownersportal frigör din företagsledning från att upprätthålla invecklade excel-tabeller och tillåter dem att koncentrera sig på det som verkligen är viktigt. 

1. Förvarar alla listor på ett och samma ställe

Låt oss säga att ditt företag har hundra andlesägare, som äger många serier andelar försedda med olika rösträtter. Kanske det görs affärer med aktier, och företaget har allokerat nya andelar.

Sanningen är, att ditt företag har ett invecklat cap table. Ownersportal hjälper dig hålla reda på värdepappren och minimerar riskerna i versionshanteringen.

2. Överför värdepapper

Upprätthålningen av ägarinformationen för dina värdepapper kan väldigt snabbt bli utmattande om det gås mycket handel. Med Ownersportal kan du enkelt lagra information om affärer och förändringar i informationen. Du kan även skapa en informationskedja för enskilda andelar och på detta vis alltid följa vilka som ägt andelen.

3. Meddelande till andels- och obligationsägare

Via Ownersportal kan du skicka information och meddelanden rakt till dina andelsägare. Glöm listor och tabeller, allt kan skötas med samma verktyg. Kontaktinformationen uppdateras i realtid, du har således alltid aktuell information.

Ladda ner informationspaketet om Ownersportal på engelska kostnadsfritt genom att fylla i blanketten nedan.