Dataskydd

Invesdor, som datakontroller, tar väl hand om dina personuppgifter. På denna sida berättar vi om praxis gällande datasäkerhet, våra användares rättigheter samt om de olika sätten vi kan kontaktas vid frågor berörande datasekretess och personuppgifter.

Vänligen bekanta dig med vår sekretesspolicy, där vi redogör för vår praxis gällande all behandling av personuppgifter.

Inställningar för marknadskommunikation:

Du kan påverka den kommersiella kommunikationen som du får av oss genom att redigera inställningarna i din användarprofil. Vi rekommenderar, att du kontrollerar dina inställningar och ändrar dessa för att motsvara dina preferenser.

Granskandet av personuppgifter:

Du kan när som helst granska dina uppgifter från din användarprofil och ladda ner uppgifterna i xml-form. Genom att redigera din användarprofil, kan du även uppdatera dina uppgifter.

Raderandet av uppgifter:

Om du vill att dina uppgifter raderas, kan du framföra ett raderingsbud åt oss to security@invesdor.com. Märk väl, att vi på grund av lagstiftning sällan kan radera din information, och i dessa fall begränsar vi hanteringen av informationen endast till lagenlig förvaring av uppgifterna.

Kontakt:

Om du är missnöjd över sättet vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom e-post till adressen security@invesdor.com för att framföra ett offentligt klagomål.

Övriga frågar kan frågas genom andra kommunikations medel, till exempel via chat servicen på vår webbsida.

Vänligen notera, att e-postmeddelanden som skickats till Invesdors e-postadresser samt chat-meddelanden skickade genom servicen på vår webbsida, kan skickas genom en oskyddad förbindelse. I stället för att skicka personuppgifter genom e-post, ber vi dig ladda upp dessa direkt till vår service.